Harmonogram rekrutacji - Miejskie Przedszkole nr 14

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja

Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 37/2021
Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 stycznia 2021r.
HARMONOGRAM REKRUTACJI
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz na rok szkolny 2020/2021.


l.p.

Czynności rekrutacyjne

Szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Szczegółowe terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym  2021/2022 w przedszkolu

Do 17 lutego 2021r

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca
do 29 marca 2021r. do godz.15
:00

od 15 lipca
 do 20 lipca 2021r. do godz.1500

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola /oddziału przedszkolnego  publicznej szkoły podstawowej ,   dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 1 kwietnia 2021r.
do godz.15
:00

do 22 lipca 2021r.
do godz.15
:00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

06 kwietnia 2021r.
do godz.15
:00

23 lipca 2021
do godz.15
:00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata , woli przyjęcia do publicznego przedszkola /oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej  / w postaci pisemnego oświadczenia./

od 7 kwietnia   do 16 kwietnia  2021r.
do godz.15:00

od 26 lipca 2021   
do 29 lipca 2021r   
do godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 kwietnia  2021r.
do godz.15
:00

30 lipca 2021r.
do godz.1500

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego